Projekt “Udržitelné podnikání v zemědělství”

Cíle

Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost zemědělského sektoru seznámením mladých zemědělců s udržitelným zemědělstvím.

Zaměření

Zaměření projektu je na organizace a školitele odborného vzdělávání a přípravy v oblasti udržitelného podnikání, kteří mají zájem o nové nástroje pro vzdělávání podnikatelů.

Priority

Priority jsou zaměřeny na podporu zavádění inovativních přístupů a digitálních technologií pro výuku a učení.

Partnerství

Česká zemědělská univerzita v Praze (Česká republika)

Česká zemědělská univerzita (CZU) je přední centrum vzdělávání a výzkumu v oblasti zemědělství, lesnictví a dřevařství, výroby potravin, ochraně životního prostředí a ekologii, ekonomice a managementu, informatice a rozvoji regionů v ČR.

Dekaplus Business Services (Kypr)

DEKAPLUS je vzdělávací organizace zaměřená zejména na rozvoj kompetencí a dovedností management malých a středních podniků.

TREBAG (Maďarsko)

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd je maďarská soukromá společnost a živá laboratoř s rozsáhlými kontakty ve sféře odborného vzdělávání.

Youth Europe Service (Itálie)

Youth Europe Service je nezisková organizace působící v sociální a enviromentální oblasti. Zaměřuje se na akce k podpoře přírody a prostředí a na zapojení znevýhodněných osob.

Center for Education and Innovation (Řecko)

INNOVED je nově založená vzdělávací a konzultační organizace, která má za cíl zprostředkovávat znalosti a inovace ve vzdělávání, celoživotním učení a školení.

Exponential Training & Assessment (Velká Británie)

ETA byla hlavním řešitelem a partnerem v mnoha projektech Erasmus+, kde sdílela svoje znalosti v oblasti řízení projektů a navrhování a vývoji kurzů odborného vzdělávání, e learningu a vzdělávání učitelů.

8D Games BV (Nizozemí)

8D Games má zkušenosti s vývojem nástrojů pro různé typy institucí, školy, vládu, nemocnice, podniky. 8D Games pomáhá těmto institucím identifikovat problémy a formulovat konkrétní postupy pro zlepšení.

INFORMACE

Novinky & Články

Zpravodaje

Nadnárodní projektová setkání