Projekt “Udržitelné podnikání v zemědělství”

Cíle

Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost zemědělského sektoru seznámením mladých zemědělců s udržitelným zemědělstvím.

Zaměření

Zaměření projektu je na organizace a školitele odborného vzdělávání a přípravy v oblasti udržitelného podnikání, kteří mají zájem o nové nástroje pro vzdělávání podnikatelů.

Priority

Priority jsou zaměřeny na podporu zavádění inovativních přístupů a digitálních technologií pro výuku a učení.

Partnerství

Česká zemědělská univerzita v Praze (Česká republika)

Česká zemědělská univerzita (CZU) je přední centrum vzdělávání a výzkumu v oblasti zemědělství, lesnictví a dřevařství, výroby potravin, ochraně životního prostředí a ekologii, ekonomice a managementu, informatice a rozvoji regionů v ČR.

Dekaplus Business Services (Kypr)

DEKAPLUS je vzdělávací organizace zaměřená zejména na rozvoj kompetencí a dovedností management malých a středních podniků.

TREBAG (Maďarsko)

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd je maďarská soukromá společnost a živá laboratoř s rozsáhlými kontakty ve sféře odborného vzdělávání.

Youth Europe Service (Itálie)

Youth Europe Service je nezisková organizace působící v sociální a enviromentální oblasti. Zaměřuje se na akce k podpoře přírody a prostředí a na zapojení znevýhodněných osob.

Center for Education and Innovation (Řecko)

INNOVED je nově založená vzdělávací a konzultační organizace, která má za cíl zprostředkovávat znalosti a inovace ve vzdělávání, celoživotním učení a školení.

Exponential Training & Assessment (Velká Británie)

ETA byla hlavním řešitelem a partnerem v mnoha projektech Erasmus+, kde sdílela svoje znalosti v oblasti řízení projektů a navrhování a vývoji kurzů odborného vzdělávání, e learningu a vzdělávání učitelů.

8D Games BV (Nizozemí)

8D Games má zkušenosti s vývojem nástrojů pro různé typy institucí, školy, vládu, nemocnice, podniky. 8D Games pomáhá těmto institucím identifikovat problémy a formulovat konkrétní postupy pro zlepšení.

INFORMACE

Novinky & Články

Exponential se dívá do budoucnosti

22/09/2022|

Vzhledem k tomu, že koronavirus má za následek téměř globální uzamčení, Exponential Training hledí do budoucnosti spolu se šesti evropskými partnery. V říjnu zahájilo těchto sedm partnerů dvouletý projekt, jehož cílem je pomoci zvýšit počet [...]

Agropodnikání

22/09/2022|

Zemědělské podnikání Nemusíte podnikat velký výzkum, abyste věděli, že zemědělské trhy po celém světě zaznamenaly obrovskou změnu. Místní trhy, které bývaly hlavním pobytem, ​​už bohužel nejsou tak silné a důležité jako dříve. Totéž platí i [...]

Zpravodaje

Newsletter No4

29/09/2022|

Newsletter září 2022 Projekt SustainAgri v cíli Projekt Sustainable Agripreneurship (zkratka „SustainAgri“) byl zahájen v říjnu 2020 a poslední nadnárodní setkání se konalo v Budapešti ve dnech 14.–15. září 2022. Při příležitosti ukončení projektu [...]

Newsletter No1

22/09/2022|

Newsletter v1. 30.07-2021 Projekt „Sustainable Agripreneurship“ (zkratka „SustainAgri“) vyvíjí inovativní vzdělávací balíček materiálů a nástrojů, včetně seriózní hry, přizpůsobený vzdělávacím potřebám mladších generací. Má v úmyslu umožnit novým provozovatelům zavést udržitelný obchodní model s [...]

C1 Newsletter

22/09/2022|

Školení C1 ve Volosu Školení SustainAgri se konalo ve Volosu od 18. do 20. července. Cílem školení bylo, aby účastníci byli schopni: Popsat cíle a výstupy projektu Erasmus+ SustainAgri, pochopit a vysvětlit význam trojitého základu [...]

Seminář

SustainAgri aktivita C1 (konference pro veřejnost v Maďarsku)

22/09/2022|

SustainAgri aktivita C1 (konference pro veřejnost v Maďarsku) (2020-1-CZ01-KA202-078268) Trebag Ltd, účastník projektu Erasmus+ SustainAgri (Sustainable Agripreneurship) uspořádal dne 12. září 2022 konferenci pro mladé maďarské odborníky a manažery zemědělských společností a učitele a studenty [...]

Tiskové zprávy