Datum: 17. červen, 2021,10:00 CET

Hostitel: ČZU Prague (CZ) 

Platform: Google meet

Link: meet.google.com/pjq-ucmt-yti


Covidová situace se zlepšila, ale stále platí omezení pro cestování. Hlavně nevíme dost dopředu, jaká omezení budou platit, proto bylo i druhé TPM online. MEzi TPM1 a TPM2 jsme komunikovali přes email aměli jsme několik online setkání. Všichni partneři se zapojovali do diskuzí a nejasnosti byly vysvětleny. Práce na projektu začala podle plánu. Vedoucím IO1 je partner ETA a do prací na výstupu se zapojili všichni.

 

Cíle:

Kontrolovat postup prací všech partnerů – IO1; IO2

  • Plánovat další práci na IO
  • Chcete-li zkontrolovat interní hodnocení, prodiskutujte zlepšení,
  • Kontrolovat diseminační aktivity + plány pro následování
  • Dohodnout se na souboru akcí na následujících 6 měsíců projektu