Newsletter září 2022

Projekt SustainAgri v cíli

Projekt Sustainable Agripreneurship (zkratka „SustainAgri“) byl zahájen v říjnu 2020 a poslední nadnárodní setkání se konalo v Budapešti ve dnech 14.–15. září 2022.

Při příležitosti ukončení projektu bychom vám rádi připomněli, o čem projekt je a jaké jsou jeho cíle.

Tento projekt využívá charakteristiky mileniálů a generace Z k vytvoření odrazového můstku pro novou generaci zemědělců (podnikatelů v zemědělství), kteří mohou převzít vlastnictví zemědělství a přeměnit ho na udržitelné podnikání. Tento projekt vyvinul inovativní školicí balíček materiálů a nástrojů, včetně seriózní hry přizpůsobené vzdělávacím potřebám mladších generací. Tato hra umožní nováčkům zavést udržitelný obchodní model využívající trojitý rámec (společnost, ekonomika, životní prostředí), aby vedli své farmy a zemědělské aktivity obecně k udržitelnému rozvoji. Tato seriózní hra bude používána jako školicí/výukový a hodnotící nástroj pro školitele odborného vzdělávání a přípravy.

Cíle tohoto projektu jsou:

  1. posílit konkurenceschopnost zemědělství školením mladých zemědělských podnikatelů v oblasti udržitelného zemědělství;
  2. vytvořit pobídky pro mladé lidi, aby vstoupili do agropodnikání a provozovali je;
  3. spojit udržitelnost se ziskovostí zemědělských podniků a ukázat, jak může zavádění nových technologií (inteligentní zemědělství) a postupů řízení snížit dopad na životní prostředí a zvýšit ziskovost;
  4. prokázat důležitou úlohu odborného vzdělávání a přípravy při rozvoji nového typu udržitelného agropodnikání;
  5. zvýšit povědomí mezi venkovskými komunitami o sociální a environmentální odpovědnosti;

Hru sustainAgri si můžete stáhnout zde:

Pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Games8D.SustainAgri

Pro iOS: https://apps.apple.com/us/app/sustainagri/id1600457630

Závěrečné setkání SustainAgri

Na našem posledním nadnárodním setkání v Budapešti jsme hovořili o průběhu projektu a o tom, jak se věci, přidělené úkoly, šíření a komunikace doposud vyvíjely. Měli jsme možnost získat přehled o projektu a podívat se, kde jsme, abychom přistoupili k posledním přírůstkům. Mluvili jsme také o šíření projektu a jeho udržitelnosti, což je velmi důležité.

Trebag – náš partner z Maďarska – nám představil závěrečnou multiplikační akci, kterou zorganizovali 12. září v maďarském městě Kecskemét. Účastníky byli mladí maďarští odborníci a manažeři ze zemědělských podniků a také učitelé a studenti odborného vzdělávání a přípravy. Pokud byste se chtěli o této akci dozvědět více, zde je odkaz.