Projekt

Projekt se bude zabývat udržitelným podnikáním v zemědělství praktickým způsobem s využitím metodiky, která je vhodná pro cílové skupiny.

Na rozdíl od koncepce PLENTIS, která přistupovala k zemědělskému podnikání, aniž by zdůrazňovala jeho udržitelnost, používá SustainAgri rámec udržitelnosti Triple Bottom Line (TBL) k vytvoření holistického, postupného přístupu k dosažení finančních, sociálních a enviromentálních cílů, které nakonec povedou zemědělský podnik k udržitelnému rozvoji.

Bude vytvořena „seriózní hra“ jako výukový nástroj a nástroj pro hodnocení školitelů pro udržitelné zemědělství. Použití „seriózní hry“ bude fungovat jako simulace TBL, během níž budou mladí farmáři vyzváni k rozhodování o udržitelnosti a sledování pokroku v téměř reálných tržních podmínkách. Tato hra bude moci běžet na platformě, která je dostupná pro většinu zájemců. Bude možno hrát na smartphonech a tabletech.

Účinnou metodou vytváření poutavého zážitku je přidání konkurenčního prvku. Jelikož má být hra implementována v prostředí učebny, konkurence mezi spolužáky by mohla zlepšit podnikatelskou zkušenost, protože často budou konkurovat jiným „hráčům“ na trhu a snažit se dosáhnout svých vlastních cílů. Tato soutěž může mít podobu každodenních výzev, které můžete dokončit, hodnocení znalostí s omezenými pokusy nebo jiná hodnocení. Zda a jak by měla být soutěž implementována, budeme muset zjistit během společných setkání s cílovým publikem.

„Seriózní hra“ bude vyvinuta pro mobilní zařízení a umožní zapojení více hráčů zároveň ke stimulaci konkurenceschopnosti mezi účastníky. Školitelé budou mít řídící panel, který usnadní monitorování průběhu hry. Na tomto řídicím panelu uvidí školitel důležité statistiky, které budou souviset se zapojením a pokrokem studentů využívajících hru ve své třídě nebo mimo ni. Školitelé tak budou vědět, zda a kolik hráčů je zapojeno, ale také to, jak dobře si účastníci vedou v jednotlivých cvičeních. S využitím těchto informací budou moci přizpůsobit obsah výuky potřebám svých studentů. Řídicí panel bude přístupný prostřednictvím webového prohlížeče na stolních i mobilních zařízeních, což usnadňuje přístup mnoha školitelů. Prostřednictvím vlastního generovaného kódu třídy budou trenéři moci pozvat studenty do hry.

Krize COVID-19 zdůraznila hodnotu distančního vzdělávání. Tento tréninkový balíček lze snadno použít v distanční formě, protože hlavní nástroje školení, učení a hodnocení projektu mohou studenti používat online. Trenéři odborného vzdělávání a přípravy mohou tuto hru v kombinaci s výukovou platformou, jako je Moodle nebo Teams, využít ke zdokonalení výuky v oblasti udržitelného podnikání. SustainAgri bude odkazovat na portál Newbie, kde mohou zemědělci najít více informací o přístupu k půdě, kapitálu a novým trhům (sítím). Navíc může Newbie sloužit jako referenční knihovna pro další obchodní modely a vstupní modely, které v současné době úspěšně podporují nové subjekty v zemědělství.