Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) realizuje v současné době několik mezinárodních projektů pro vzdělávání dospělých v rámci programu Erasmus+. Do každého projektu se obvykle zapojuje šest až osm partnerů ze zemí EU a řada tuzemských odborníků. V konzultačním středisku ČZU v Jičíně byl uspořádán workshop pro majitele a manažery zemědělských podniků.

Byly představeny výstupy a záměry projektů:

  • EGROWTH – zabývá se zapojením moderních technologií do vzdělávání začínajících podnikatelů v zemědělství.
  • SustainAgri – zdůrazňuje nutnost zapojení sociálního, environmentálního a ekonomického aspektu pro udržitelné hospodaření.
  • DEMETRA – je zaměřen na vzdělávání farmářek a motivaci mladých žen pro samostatné podnikání.
  • ITFARM – poskytuje vzdělávání v oblasti moderních technologií v zemědělství.

V odborné části workshopu vystoupili odborníci z praxe. Příspěvky byly zaměřeny na propojení zemědělské výroby a marketingu, využití sociálních sítí v podnikání, získávání kvalitních zaměstnanců a jejich správné hodnocení a motivování. Přednášeli pracovníci Coca-Coly, Sugar Palace Op Co, s. r. o., SiteOne, Farma Kačiny. Vystoupila také zástupkyně firmy LMC a vzdělávacího portálu SEDUO, který nabízí různé kurzy pro osobní i pracovní rozvoj.

Další informace k projektu a studijní materiály najdete na webu projektu SustainAgri https://www.sustainagri-project.eu/en/home/