SustainAgri aktivita C1 (konference pro veřejnost v Maďarsku)

(2020-1-CZ01-KA202-078268)

Trebag Ltd, účastník projektu Erasmus+ SustainAgri (Sustainable Agripreneurship) uspořádal dne 12. září 2022 konferenci pro mladé maďarské odborníky a manažery zemědělských společností a učitele a studenty odborného vzdělávání a přípravy. Místem konání byla budova střední odborné a technické institutu uprostřed města Kecskemét. Samotné město bylo odedávna centrem zemědělské výroby a zpracování potravin. Škola je regionálním centrem, kde se vzdělávají budoucí zemědělští technologové. Přítomno bylo 55 účastníků. Přednášejícími byli částečně zemědělští odborníci a podnikatelé, částečně IT odborníci.

Byly uspořádány prezentace o výsledcích projektu a nejnovějším vývoji v agropodnikání. Mezi výsledky projektu patří seriózní hra, mobilní aplikace SustainAgri. Je zdarma ke stažení z Google Play nebo Apple Store. Testování této hry bylo vrcholem konference. Další zajímavou částí akce byla prezentace o využití umělé inteligence v zemědělství.

Své znalosti o udržitelném podnikání si mohli účastníci ověřit i v praktických skupinových cvičeních. V těchto hrách si malé skupiny účastníků vyzkoušely inovativní myšlení obecně, inovace na firemní úrovni, různé styly vyjednávání, rozvoj manažerských dovedností. Velká většina účastníků vyjádřila spokojenost s organizací a obsahem konference, k radosti organizátora Trebag Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testing the serious game SustainAgri

 

CLICK TO DOWNLOAD