Školení C1 ve Volosu

Školení SustainAgri se konalo ve Volosu od 18. do 20. července.

Cílem školení bylo, aby účastníci byli schopni:

  1. Popsat cíle a výstupy projektu Erasmus+ SustainAgri,
  2. pochopit a vysvětlit význam trojitého základu udržitelného podnikání (základ ekonomický, enviromentální a sociální)
  3. vysvětlit, jak používat sadu nástrojů a výukových materiálů SustainAgri
  4. uplatnit to, co se naučili na akci C1, k plánování a realizaci vlastního programu a k hodnocení politik v místním/regionálním/národním kontextu.

Program školení

První den byli účastníci seznámeni s výsledky projektu SustainAgri (zejména se školícími materiály) a dozvěděli se více o kurikulu a nástrojích pro sebehodnocení.

Druhý den proběhly 3 živé vzdělávací workshopy zaměřené na výukové moduly, hru SustainAgri Serious Game a sadu výukových nástrojů.

Školení bylo zakončeno zhodnocením a revizí kurzu a byly diskutovány i budoucí kroky v projektu SustainAgri.

Studijní návštěva

Třetí a poslední den školení k projektu ve Volosu jsme navštívili agroturistickou farmu Karaiskos ve vesnici Portaria na Pelionu. Udělali nám prohlídku farmy a hovořili o své vizi a aktivitách, které nabízejí. Tato farma je velmi dobrým příkladem propojení trojitého základu udržitelného podnikání.

Školení bylo úspěšné a cíle byly splněny.

Zůstaňte v kontaktu a dozvíte se více o našem projektu.


The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.