Newsletter v1. 30.07-2021

Projekt „Sustainable Agripreneurship“ (zkratka „SustainAgri“) vyvíjí inovativní vzdělávací balíček materiálů a nástrojů, včetně seriózní hry, přizpůsobený vzdělávacím potřebám mladších generací. Má v úmyslu umožnit novým provozovatelům zavést udržitelný obchodní model s využitím rámce Triple Bottom Line, který povede jejich zemědělské aktivity k udržitelnému rozvoji. Nyní partneři pracují na Intelektuálním výstupu 1, aby vytvořili vzdělávací osnovu a související materiály, což je základní nástroj pro vytvoření seriózní hry, kterou lze použít jako nástroj pro školení / učení a hodnocení pro školitele odborného vzdělávání a přípravy.
Cíle tohoto projektu jsou zaměřeny na:
• Posílit konkurenceschopnost zemědělského sektoru zasvěcením mladých podnikatelů do udržitelného zemědělství;
• Vytvořit pobídky pro mladé lidi, aby zvážili myšlenku rozvoje a vedení zemědělských podniků;
• Propojit udržitelnost se ziskovostí farmy a ukázat, jak přijetí nových technologií (inteligentní zemědělství) a manažerských postupů může snížit dopad na životní prostředí a zvýšit podnikání;
• Ukázat významnou roli odborného vzdělávání a přípravy při rozvoji nové generace udržitelného podnikání;
• Zlepšit povědomí venkovských komunit o sociální a environmentální odpovědnosti;
• Podporovat nadnárodní spolupráci mezi co nejširším počtem subjektů v zemědělském sektoru s cílem nabídnout lepší služby udržitelnému zemědělství.
Projekt, který byl zahájen 1.10.2020, by měl skončit 30.9.2022 a je spolufinancován programem Erasmus+ v rámci KA2 Strategická partnerství pro odborné vzdělávání jako akce č.2020-1-CZ01-KA202-078268. Byl schválen českou národní agenturou Erasmus+.

První projektové setkání
Bylo realizováno dne 19.11.2020 a byl směřováno na:
• odsouhlasení pracovních postupů pro řízení a implementaci projektu SustainAgri
• objasnění koncepci projektu SustainAgri, plánu projektu a činnosti
• bylo prodiskutováno a potvrzeno, že každý partner rozumí svým úkolům a povinnostem
• byl dohodnut postup aktivit na prvních 6 měsíců projektu
Druhé projektové setkání
Se konalo 17/06/2020 a bylo zaměřeno na:
· Kontrolu postupu všech partnerů – IO1; IO2
· Plán další práce na intelektuálních výstupech
· Kontrolu výsledků interního hodnocení, diskuze ke zlepšení
· Kontrola diseminačních aktivit + plán na další období
· Byl vytvořen a odsouhlasen plán všech aktivit na další období


Naši partneři: