Αγροεπιχειρηματικότητα

Δεν χρειάζεται να εξετάσετε την έρευνα για να γνωρίζετε ότι οι γεωργικές αγορές σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί μια τεράστια αλλαγή. Δυστυχώς, οι τοπικές αγορές δεν είναι πλέον τόσο ισχυρές ή σημαντικές. Το ίδιο ισχύει και για τις εθνικές αγορές, καθώς υπάρχει μια αυξανόμενη κίνηση προς ένα παγκόσμιο σύστημα αγοράς. Ωστόσο, πρόσφατα, αρχίζουμε να βλέπουμε την αναζωπύρωση τοπικών, μικρότερων γεωργικών παραγωγών.

Οι Αγροεπιχειρηματίες στην Αντεπίθεση

Οι σημερινοί παραγωγοί τροφίμων όπου κι αν βρίσκονται στην αλυσίδα παραγωγής πρέπει να μάθουν να εμπορεύονται, πώς να αυξήσουν την παραγωγή παραμένοντας περιβαλλοντικά βιώσιμοι και πώς να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Η λύση στο πρόβλημα είναι η επιχειρηματικότητα – πρέπει να γίνουν επιχειρηματίες. Οι σημερινοί παραγωγοί τροφίμων πρέπει να υιοθετήσουν ένα μοντέλο αγροτικής βιομηχανίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δημιουργήσουν τοπικές συνεργασίες που τους επιτρέπουν να αυξήσουν την παραγωγή τους μέσα από αυτές. Πρέπει να δημιουργήσουν αλυσίδες αξίας με ενδιαφερόμενους που συνεργάζονται για να προσθέσουν περισσότερη αξία στα προϊόντα τους. Αναπτύσσοντας αλυσίδες αξίας, μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα συνδέοντας τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους παραγωγούς τροφίμων, τους μεταποιητές και τις αγορές. Πρέπει επίσης να υιοθετήσουν νέες προσεγγίσεις προς άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως προμηθευτές, εταιρείες διανομής, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ακόμη και εμπόρους λιανικής. Αυτές οι αλλαγές απαιτούν έναν νέο τύπο επιχειρηματία – τον ​​«αγροεπιχειρηματία».

Πώς γίνεται κάποιος Αγροεπιχειρηματίας

Η εύρεση τρόπων αύξησης της παραγωγής δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι να αλλάξει η νοοτροπία ενός «αγροεπιχειρηματία». Για να επιβιώσει και να ευδοκιμήσει ως παραγωγός τροφίμων χρειάζεται οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται σαν επιχειρηματίες. Ένας αγρότης πρέπει να κατανοήσει πώς να παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες που προσθέτουν αξία και συμβάλλουν στη δημιουργία κέρδους – αυτό σημαίνει κατανόηση της οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού. Πρέπει επίσης να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το μάρκετινγκ για να δημιουργήσουν μια ισχυρή παρουσία στην αγορά και να παρουσιάσουν την πρόταση αξίας τους στους πελάτες. Πρέπει να κατανοήσουν πώς το ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ισχυρού «ψηφιακού αποτυπώματος» και παρουσίας στην αγορά. Η καινοτομία και η συνεχής βελτίωση είναι επίσης βασικά στοιχεία της γεωργίας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να καινοτομούν και να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και λύσεις σε προβλήματα. Το έργο Erasmus+, Sustainable Agripreneurship, γνωστό ως SustainAgri, στοχεύει να αντιμετωπίσει πολλές από τις ανάγκες των σημερινών αγροτοεπιχειρηματιών. Στην πρώτη φάση αυτού του διετούς έργου, οι επτά εταίροι του έργου Exponential Training (Ηνωμένο Βασίλειο), CZU (Τσεχία), 8D Games (Ολλανδία), INNOVED (Ελλάδα), Dekaplus (Κύπρος), Trebag (Ουγγαρία) και η Youth Europe Service (Ιταλία) θα δημιουργήσουν ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά μαζί με ένα νέο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι που θα βοηθήσει στην εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στα τέλη του 2021/αρχές του 2022. Σε αυτό το σημείο, κάθε εταίρος θα καλέσει τοπικούς επίδοξους και σημερινούς γεωργούς για να δοκιμάσουν τα νέα εργαλεία εκπαίδευσης. Το έργο θα ολοκληρωθεί με μια σειρά εθνικών διασκέψεων ώστε να διαδοθούν τα αποτελέσματα του έργου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το SustainAgri επικοινωνήστε με τον John Moore στο 01455 845071 ή στο john.moore@exponentialtraining.com.