CULS

Τσεχία

Το πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών της Πράγας, Τσεχια (CULS) είναι ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα για τον αγροτικό τομέα, τα τρόφιμα, τη δασοκομία, την επεξεργασία ξύλου, το περιβάλλον και την οικολογία, τα οικονομικά και τη διαχείριση, την πληροφορική, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη στην Τσεχική Δημοκρατία. Αποτελείται από έξι σχολές (Αγροβιολογία, Τρόφιμα & Φυσικοί Πόροι, Οικονομικά & Διαχείριση, Μηχανική, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Δασικές Επιστήμες & Επιστήμες Ξυλείας, Γεωπονικές Επιστήμες) και ένα ίδρυμα (Εκπαίδευση & Επικοινωνία).

Το CULS προσφέρει πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά πρόγραμμα για περίπου 18.000 φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων περίπου 3.000 διεθνών φοιτητών από περισσότερες από 100 χώρες) σε διάφορους τομείς της βιοοικονομίας και σε συναφείς τομείς. Τα προγράμματα σπουδών απευθύνονται σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, τη δασοκομία (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ορεινές περιοχές αλλά και δραστηριότητες αναψυχής που σχετίζονται με τη φύση (π.χ. εκτροφή αλόγων, εκτροφή σκύλων) ή αγροτική ανάπτυξη. Το πανεπιστήμιο παρέχει επίσης εκπαίδευση σε επιστήμες όπως η οικολογία, περιβαλλοντικές μελέτες, αξιοποίηση φυσικών πόρων, αρχιτεκτονική, χωροταξία ή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις βιοεπιστήμες (γεωργία, τρόφιμα και δασοκομία). Ένα ειδικό τμήμα της εκπαίδευσης αντιπροσωπεύεται από προγράμματα στην τροπική γεωργία και στην εκπαίδευση.

ETA

Ηνωμένο Βασίλειο

Το ETA ηγήθηκε και υπήρξε εταίρος σε πολλά έργα Erasmus + που μοιράζονται τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαχείριση και την εμπειρία τους στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Ε.Ε.Κ., τη διαδικτυακή μάθηση, την αξιολόγηση και την εκπαίδευση του εκπαιδευτη. Το ETA είναι γνωστό για την αξιοπιστία και αποτελεσματικοτητά του καθώς πρωτοστατεί σε δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση εκαπιδευτών και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη της Ε.Ε.Κ. Ο οργανισμός εχει επίσης μακρά εμπειρία παρακολούθησης βιωσιμότητας έργων: εξακολουθεί να ηγείται ενός πανευρωπαϊκού δικτύου συνεργατών του «Perspectives 360» μετά την παράδοση του έργου «Leonardo Da Vinci Perspectives 360», το οποίο επί του παρόντος υποβάλλεται σε σημαντικές αναβαθμίσεις. Το ETA έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και την παράδοση συνδυασμένων διεθνικών και διεθνών προγραμμάτων Ε.Ε.Κ. Είναι ένα εγκεκριμένο κέντρο του Chartered Management Institute που περιλαμβάνει κέντρο αξιολόγησης Chartered Manager. Η ομάδα του ETA περιλαμβάνει επαγγελματίες, καταρτισμένους εκπαιδευτές και συνεργάτες. Τα βασικά μέλη της ομάδας διαθέτουν προσόντα αξιολόγησης και εποπτείας για περισσότερα από 10 χρόνια. Η ομάδα υποστηρίζεται από διαχειριστές και διαχειριστές.

TREBAG

Ουγγαρία

Το Trebag Intellectual Property και Project Manager Ltd είναι μια ουγγρική ιδιωτική εταιρεία με τεράστιο τοπικο και περιφερειακό δίκτυο στον τομέα της Ε.Ε.Κ.

Το Trebag ιδρύθηκε το 1989 ως γερμανική-ουγγρική εταιρεία. Από το 1994, οι ιδιοκτήτες του είναι ιδιώτες από την Ουγγαρία. Το TREBAG υπήρξε σημαντικός παράγοντας στον τομέα της Ε.Ε.Κ. με επίκεντρο τη σύνδεση μεταξύ νεολαίας και επιχειρηματικού τομέα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και επαφές σε διάφορους τομείς.

Το TREBAG διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα και διακρατικές συνεργασίες επί 15 έτη με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την κατάρτιση. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε περίπου 50 έργα στο πρόγραμμα LLL σε προγράμματα KA4, KA3, Leonardo da Vinci και Grundtvig. Το TREBAG δημιούργησε και διαχειρίζεται το Innovation Lodge και το Wellbeing Living Lab στο Nagykovacsi, όντας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Living Labs (www.enoll.org) και συνεργάζεται με ένα μεγάλο δίκτυο τοπικών και περιφερειακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών αρχών, αρκετών σχολείων , κοινοτικών κέντρων και εταιρειών. Ο οργανισμός εχει βραβευθεί με το βραβείο European Seal of Excellence in Multimedia στο CEEBIT (2006), ενώ το 2014 το έργο OpenInn επιλέχθηκε μεταξύ των καλύτερων ευρωπαϊκών έργων.

DEKAPLUS

Κύπρος

Το DEKAPLUS είναι ένας οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν το 99,8% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων, καθιστώντας έτσι τη βιωσιμότητά τους εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία. Για να επιτευχθούν βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα, η κυβέρνηση ενθαρρύνει και επιδοτεί την εκπαίδευση τόσο για το εργατικό όσο και για μη εργατικό δυναμικό. Το DEKAPLUS είναι ένα εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο από την έναρξη λειτουργίας του το 2006 και προσφέρει μαθήματα Ε.Ε.Κ. σε διάφορους τομείς. Το DEKAPLUS προσφέρει επίσης εντατικά μαθήματα, καθώς και νυχτερινά μαθήματα για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων. Το να είσαι κοντά σε διάφορους ενδιαφερόμενους μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπήρξε βασικό μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής του DEKAPLUS . To DEKAPLUS έχει επιχειρηματικές σχέσεις με πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως ο Σύνδεσμος Logistics Κύπρου, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Χημικών & Φαρμακευτικών Προϊόντων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Εργολάβων Κτιρίων Κύπρου και πολλούς άλλους. Αυτή η άμεση πρόσβαση σε οργανωμένες ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιτρέποντας έτσι στο DEKAPLUS να διαμορφώσει την κατάλληλη στρατηγική επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

INNOVED

Ελλάδα

Η INNOVED είναι ένας νεοσύστατος εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στη μεταφορά γνώσεων και καινοτομίας στους ευρύτερους τομείς της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της κατάρτισης.

Σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση της γνώσης, καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και ευκαιριών για την ευρύτερη πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η InnovED στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη καινοτομιών σε διάφορους τομείς όπως η Ε.Ε.Κ., η κοινωνική ‘ενταξη, ο διαπολιτισμικός διάλογος,  καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές για το επιχειρείν κ.α.. Η InnovED δίνει επίσης έμφαση στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτουντων και περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων και στη συνολική ενδυνάμωση των ατόμων μέσω της παροχής ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων. Ο οργανισμός στοχεύει στο να είναι γνωστός για την αφοσίωσή και την δέσμευση του στην αριστεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την InnovED στην ενίσχυση  των συνεργασιών, στην αύξηση ανθρώπινων πόρων καθώς και στην υποστήριξη και καθοδήγηση ατομων προς την προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας σε διαφρες πρωτοβουλίες με ατομικό όφελος.

8D Games BV

Ολλανδία

Το 8D Games αναπτύσσει εργαλεία για διάφορα ινστιτούτα, όπως σχολεία, νοσοκομεία και εταιρείες. Το 8D Games βοηθά οργανισμούς να εντοπίσουν προβλήματα για τις ομάδες στόχους τους και να διατυπώνουν συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι ο οργανισμός αναπτύσσει ολοκληρωμένα παιχνίδια ηλεκτρονικής εκμάθησης (serious games) ή εφαρμόζει άλλου τύπου παιχνίδια (όπως λ.χ. με ανταμοιβές, εξερεύνηση, επιτεύγματα) προκειμένου να εξάγουν και δημιουργήσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, γνώσεις ή στάσεις παικτών.

Μερικά παραδείγματα στα οποία εργάστηκε to 8D Games περιλαμβάνουν: ένα παιχνίδι με αισθητήρες για ηλικιωμένους ώστε να ασκούνται με διασκέδαση, ένα υπαίθριο παιχνίδι για παιδιά που τους παρακινεί σε συζητήσεις περί φτώχειας με τους συνομηλίκους τους και ένα διαδικτυακό έργο για τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο μεταξύ των εφήβων. O οργανισμός απασχολεί μια έμπειρη ομάδα προγραμματιστών, καλλιτεχνών και σχεδιαστών. Το 8D Games κατέχει συγκεκριμένη εμπειρία στα ακόλουθα:

– ηλεκτρονικά παιχνίδια εκμάθησης περί  εκπαίδευσης και ευ ζην.

– Αναλύσεις προβλημάτων για την εύρεση (κυρίως τεχνικών) λύσεων και την ανάπτυξή τους

– Τεχνικές καινοτομίας όπως: εικονική πραγματικότητα, υπέρυθροι αισθητήρες και ανίχνευση νοηματικής γλώσσας.

– Ανάπτυξη παιχνιδιών για κινητά τηλεφωνα και επιτραπέζιους υπολογιστές

– Οπτικοποίηση εννοιών και προϊόντων

– Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων για καμπάνιες

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή παιχνιδιών και διαδραστικών λύσεων

YES

Ιταλία

Το Youth Europe Service (ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1999) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα για:

-Προώθηση δράσεων σεβασμού της φύσης και του περιβάλλοντος

– Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων

-Προώθηση γνώσης και προστασία της ιστορικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής κληρονομιάς

-Ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας

– Πραγματοποίηση ανταλλαγών και πιλοτικών εκπαιδεύσεων για νέους, εθελοντικές υπηρεσίες, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

– Ενίσχυση και υποβοήθηση νέων επιχειρηματιών και νέων ευκαιριών εργασίας

– Προώθηση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών περί ανάπτυξης και προώθησης του τουρισμού

-Οργάνωση εκστρατειών περί ειρήνης, αδελφότητα και αλληλεγγύη

Το YES είναι εγγεγραμμένο στο Περιφερειακό Μητρώο Συλλόγων και είναι μέλος των ακόλουθων διεθνών δικτύων:

-Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νεολαίας

-Ευρωπαϊκό δίκτυο οικοτουρισμού

– Δίκτυο ευελιξίας.

O οργανισμός είναι υποστηρικτής του Ευρωπαϊκού Δικτύου ENLT – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Ήταν επίσης (μέχρι τον Νοέμβριο του 2008) μέρος του δικτύου C.T.S. (ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ) και αναγνωρίζεται από την Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ως Οργανισμός Εθνικής και Δημόσιας Διοίκησης.