4η Διακρατική ΣυνάντησηΒουδαπέστη

Ημερομηνία: 14.-15 Σεπτεμβρίου 2022, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οργανωτής: TREBAG (HU)

 

Οι εταίροι συναντήθηκαν ώστε να γίνει συντονισμός μικρών δράσεων ολοκλήρωσης του έργου. Η ιστοσελίδα του έργου ετοιμάστηκε και η εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων στην Ουγγαρία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 

Στόχοι συνάντησης:

o Έλεγχος δραστηριοτήτων διάχυσης αποτελεσμάτων

o Τελειοποίηση παραδοτέων

o Ετοιμασία τελικής αναφοράς

o Συζήτηση για μελλοντικά έργα

 

Ατζέντα

 

1η Μέρα  14Σεπτεμβρίου 2022
Χώρος Συνάντησης Hotel Benczur Βουδαπέστη

Άτομο επαφής

Lenkefi Myrtill’ myrtill.lenkefi@trebag.hu

Οδηγίες: https://drive.google.com/file/d/1SAOsoQ8y-6AF8iXGgAgt2eBbsAPAVxLB/view?usp=sharing

Ώρα Δραστηριότητα Εταίροι
9:30 Καλωσόρισμα TREBAG , Στόχοι συνάντησης

+ αξιολόγηση έργου (CZU)

TREBAG, CZU
E1 Εκδήλωση στην Ουγγαρία
 • Αναφορά εκδήλωσης
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Σχόλια διοργανωτών
TREBAG
Π1 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Υλικό
 • Έλεγχος μεταφράσεων
 • Έλεγχος ενότητας 5
 • Έλεγχος παρουσιάσεων στην ιστοσελίδα
 • Οδηγίες δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων
 • Σχόλια σχετικά με τη τελική αναφορά

ETA: Συμβολή στη Τελική Αναφορά

ETA+TREBAG+YES

Όλοι

Π2 Παιχνίδι Sustainable Entrepreneurship
10:15-10:45
 • Έλεγχος μεταφράσεων
 • Έλεγχος ιστοσελίδας
 • Μετάφραση εισαγωγής

8D games: Συμβολή στη Τελική Αναφορά

8D GAMES + όλοι
10:45-11:15 Διάλειμμα
O3 Εργαλειοθήκη Sustainable Entrepreneurship
11:15
 • Έλεγχος μεταφράσεων
 • Έλεγχος Ιστοσελίδας
 • Οδηγίες δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων

TREBAG: Συμβολή στη Τελικά Αναφορά

TREBAG + όλοι
Διαχείριση Ποιότητας
 • Αναφορά και αξιολόγηση E1 + C1

INNOVED: Συμβολή στη Τελική Αναφορά

DEKAPLUS +All
Διάχυση αποτελεσμάτων
 • YES – αξιολόγηση διάχυσης αποτελεσμάτων
 • Συζήτηση
 • Έλεγχος συμβολής εταίρων
 • Έλεγχος ιστοσελίδας και FB

YES: Συμβολή στη Τελική Αναφορά

YES +INNOVED+ Όλοι
13:00 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 Διάφορα θέματα

Έλεγχος συμβολής εταίρων

Χρηματοοικονομικά θέματα

2η Μέρα Ιούλιος, 2022
Χρηματοοικονομική Αναφορά
9:30
 • Όλοι οι εταίροι θα υποβάλουν τις αναφορές τους και αρχεία/αποδεικτικά από τα ταξίδια τους
 • CZU

Πληροφορίες σχετικά με εκκρεμότητες

Έλεγχος αναφορών

Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων

 • Ερωτήσεις
CZU + all
Συζήτηση, τελευταία σχόλια, συναντήσεις εταίρων
 • Συζήτηση για τη συμβολή του κάθε εταίρου
 • Ατομικές συναντήσεις εταίρων
 • Συζήτηση για μελλοντικά έργα