Το Έργο

Το έργο SustainAngri θα εξετάσει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα στο τομέα της γεωργίας με ένα πρακτικό και ρεαλιστικό τρόπο, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που θεωρείται ενδεδειγμένη για τις στοχευμένες ηλικιακές ομάδες.

Σε αντίθεση με το PLENTiS που είχε προσεγγίσει τη γεωργική επιχειρηματικότητα χωρίς να υπογραμμίσει τη βιωσιμότητα, το SustainAgri θα χρησιμοποιήσει το πλαίσιο βιωσιμότητας Triple Bottom Line (TBL) για να αναπτύξει μια ολιστική και βήμα προς βήμα προσέγγιση για την επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών, η οποία τελικά θα οδηγήσει κάθε αγροτική επιχείρηση σε αειφόρο ανάπτυξη.

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι εκμάθησης (serious game) θα είναι ένα εργαλείο διδασκαλίας ή ένα εργαλείο αξιολόγησης για τους εκπαιδευτές της Βιώσιμης Γεωργίας. Η χρήση ενός τέτοιου παιχνιδιού θα λειτουργήσει ως προσομοίωση κατά την οποία οι νέοι αγρότες θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα και να παρακολουθήσουν την πρόοδο τους σε σχεδόν πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες. Το παιχνίδι θα μπορεί να τρέχει σε μια πλατφόρμα που θα είναι διαθέσιμη στους περισσότερους μαθητές. Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή ομάδα των αγροτών, το παιχνίδι θα μπορούσε να παιχτεί σε smartphone και συσκευές tablet.

Μια αποτελεσματική μέθοδος δημιουργίας μιας ελκυστικής εμπειρίας είναι με την προσθήκη ενός ανταγωνιστικού στοιχείου. Καθώς το παιχνίδι προορίζεται να εφαρμοστεί σε μια τάξη, ένας διαγωνισμός μεταξύ συμμαθητών θα μπορούσε να ενισχύσει την επιχειρηματική εμπειρία, καθώς τα άτομα θα ανταγωνίζονται συχνά με άλλους «παίκτες» προσπαθώντας να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. Αυτός ο διαγωνισμός θα μπορούσε να έχει τη μορφή καθημερινών προκλήσεων που μπορείτε να ολοκληρώσετε με αξιολόγηση γνώσεων και περιορισμένες προσπάθειες. Εάν και πώς πρέπει να εφαρμοστεί ο ανταγωνισμός είναι κάτι που θα πρέπει να καταλάβουμε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συν δημιουργίας με την ομάδα-στόχο.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού εκμάθησης (serious game) που θα αναπτυχθεί για κινητές συσκευές θα επιτρέψει την εμπλοκή πολλών παικτών για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των μαθητευόμενων. Οι εκπαιδευτές θα έχουν έναν πίνακα εργαλείων για να διευκολύνουν την παρακολούθηση της εκμάθησης. Σε αυτόν τον πίνακα ελέγχου, θα είναι ορατά στον εκπαιδευτή σημαντικά στατιστικά στοιχεία τα οποία θα σχετίζονται με την εμπλοκή και την πρόοδο των εκπαιδευομένων που χρησιμοποιούν το παιχνίδι μέσα ή έξω από την τάξη τους. Χρησιμοποιώντας το ταμπλό, οι εκπαιδευτές δεν θα γνωρίζουν μόνο εάν/πόσο παίζεται το παιχνίδι, καθώς και πόσο καλά αποδίδουν οι μαθητές σε διάφορες ασκήσεις. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, θα μπορούν να προσαρμόσουν το περιεχόμενο στις ανάγκες των μαθητών τους. Ο πίνακας εργαλείων θα είναι προσβάσιμος μέσω ενός προγράμματος περιήγησης τόσο σε επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε αυτόν. Μέσω ενός προσαρμοσμένου κώδικα, οι εκπαιδευτές θα μπορούν να προσκαλούν μαθητές στο παιχνίδι.

Η πανδημία του COVID-19 υπογράμμισε την αξία της εξ αποστάσεως εκμάθησης. Αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί εύκολα να μετατραπεί  και χρησιμοποιηθεί εξ αποστάσεως, καθώς το κύριο εργαλείο κατάρτισης / μάθησης και αξιολόγησης του έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο. Οι επαγγελματίες στο χώτο της Ε.Ε.Κ. μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το παιχνίδι σε συνδυασμό με μια πλατφόρμα μάθησης όπως το Moodle ή ομάδες για να βελτιώσουν την εμπειρία μάθησης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Το SustainAgri θα κάνει αναφορά στην πύλη Newbie, όπου οι γεωργοί-επιχειρηματίες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε γη, κεφάλαια και νέες αγορές (δίκτυα). Επιπλέον, η Newbie μπορεί να χρησιμεύσει ως βιβλιοθήκη για άλλα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εισόδου που επιτυγχάνουν επί του παρόντος να επιτρέψουν νεοεισερχόμενους στη γεωργία.