Το πρόγραμμα “Sustainable Agripreneurship”

Σκοποί

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα εισάγοντας νέους γεωργούς/αγρότες στη βιώσιμη γεωργία

Στόχοι

Το έργο εχει ως ομάδα στόχο οργανισμούς / εκπαιδευτές ΕΕΚ στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα – που ενδιαφέρονται για νέα εργαλεία περί κατάρτισης αγροτικών επιχειρηματιών

Προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες του έργου εστιάζουν στην υποστήριξη και υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση

Η κοινοπραξία

Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών της Πράγας (Τσεχία)

Το πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών της Πράγας, Τσεχία (CULS) είναι ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα για τον αγροτικό τομέα, τα τρόφιμα, τη δασοκομία, την επεξεργασία ξύλου, το περιβάλλον και την οικολογία, τα οικονομικά και τη διαχείριση, την πληροφορική, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη στην Τσεχική Δημοκρατία…

Dekaplus Business Services (Κύπρος)

Το DEKAPLUS είναι ένας οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων …

TREBAG (Ουγγαρία)

Το Trebag Intellectual Property και Project Manager Ltd είναι μια ουγγρική ιδιωτική εταιρεία με τεράστιο τοπικο και περιφερειακό δίκτυο φορέων στον τομέα της Ε.Ε.Κ.

Youth Europe Service (Ιταλία)

Το Youth Europe Service είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα για την προώθηση δράσεων σεβασμού της φύσης και του περιβάλλοντος καθώς και για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες…

Κέντρο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας (Ελλάδα)

Η INNOVED είναι ένας νεοσύστατος εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στη μεταφορά γνώσεων και καινοτομίας στους ευρύτερους τομείς της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της κατάρτισης.

Exponential Training & Assessment (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το ETA ηγήθηκε και υπήρξε εταίρος σε πολλά έργα Erasmus + που μοιράζονται τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαχείριση και την εμπειρία τους στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Ε.Ε.Κ., τη διαδικτυακή μάθηση, την αξιολόγηση και την εκπαίδευση του εκπαιδευτή…

8D Games BV (Ολλανδία)

Το 8D Games αναπτύσσει εργαλεία για διάφορα ινστιτούτα, όπως σχολεία, νοσοκομεία και εταιρείες. Το 8D Games βοηθά οργανισμούς να εντοπίσουν προβλήματα για τις ομάδες στόχους τους και να διατυπώνουν συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης…

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νέα & αρθρα

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Διακρατικές συναντήσεις έργου