Ενημερωτικό Δελτίου Σεπτεμβρίου 2022

Το έργο “SustainAgri” ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2020 και η τελευταία διακρατική συνάντηση έλαβε μερος στη Βουδαπέστη στις 14-15 Σεπτεμβρίου 2022.. 

Καθώς το έργο ολοκληρώνεται, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τους στόχους του..

Αυτό το έργο αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά των νέων της γενιάς Ζ ώστε να δημιουργήσει μια νέα γενιά αγροεπιχειρηματιών. Το έργο ανέπτυξε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πακέτο με υλικό και εργαλεία που στοχεύουν στην εκπαίδευση νέων αγροεπιχειρηματιών. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι SustainAgri επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μάθουν για τη εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών επιχειρηματικότητας με βάση τους 3 Πυλώνες Βιωσιμότητας. Το παιχνίδι λειτουργεί επίσης και ως εργαλείο για εκπαιδευτές ΕΕΚ.

Οι στόχοι του έργου απευθύνονται:

  •   Στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού τομέα
  •   Στη δημιουργία κινήτρων για νέους ώστε να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα ως επιχειρηματίες
  •   Στη σύνδεση της κερδοφορίας και βιωσιμότητας ώστε να αναδειχθεί το πως η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και πρακτικών διαχείρισης μπορούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων και να αυξήσουν τη παραγωγικότητα
  •   Στην ανάδειξη της ΕΕΚ και ρόλο της για την ανάπτυξη δεξιοτήτων βιώσιμης επιχειρηματικότητας
  •   Στη βελτίωση της επίγνωσης των αγροτικών κοινοτήτων όσον αφορά την εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη

Μπορείτε να κατεβάσετε το Παιχνίδι SustainAgri εδώ:

Για Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Games8D.SustainAgri

Για iOS: https://apps.apple.com/us/app/sustainagri/id1600457630

Τελευταία Συνάντηση SustainAgri

Κατά τη τελευταία μας συνάντηση στη Βουδαπέστη, μιλήσαμε για τη πρόοδο του έγου και πως οι δραστηριότητες και επικοινωνία του έργου βοήθησαν στην υλοποίηση του. Είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε το έργο και να δούμε πού υπάρχουν κενά ώστε να τα συμπληρώσουμε Μιλήσαμε επίσης για τις δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων και στρατηγική υποστήριξης τους σε βάθος χρόνου.

Η Trebag – εταίρος από την Ουγγαρία – παρουσίασε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης του έργου η οποία έλαβε μέρος στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, στη πόλη Kecskemét. Οι συμμετέχοντες ήταν νέοι Ούγγροι επιχειρηματίες και εκπαιδευτές ΕΕΚ. Για να μάθετε περισσότερα επισευτείται αυτό το link.