Ημερομηνία: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 9:00 CET

Φορέας Υποδοχής: ČZU Prague (CZ)

Πλατφόρμα: Google meet