CULS

Csehország

A Czech University of Life Sciences Prague (CULS) Csehország egyik vezető oktatási és kutatási központja, amely a mezőgazdasági szektor, az élelmiszeripar, az erdészet, a fafeldolgozás, a környezetvédelem és az ökológia, a gazdaság és menedzsment, az informatika, a vidék- és területfejlesztés tárgyköreivel foglalkozik. Hat karral (Agrobiológia, Élelmiszer és természeti erőforrások; Közgazdaságtan és menedzsment; Mérnöki kar; Környezettudományok; Erdészet és faipari tudományok; Trópusi Agrártudományok) és egy intézettel (Oktatás és kommunikáció) rendelkezik.

A CULS alap-, mester- és doktori képzéseket kínál nagyjából 18 000 hallgató számára (közülük 3 000 nemzetközi hallgató több, mint 100 országból érkezett) a biogazdaság és a kapcsolódó ágazatok különböző területein. A képzések köre kiterjed a teljes agrár-élelmiszerláncra, az erdőgazdálkodásra (beleértve az agrárerdőgazdaságot), különös tekintettel a hegyvidéki területekre és azok értékláncaira, de a természethez kapcsolódó szabadidős tevékenységekre (pl. lótenyésztés, kutyatenyésztés, vadgazdálkodás) és a vidékfejlesztésre is. A gazdaságtudomány és menedzsment vagy kultúrakutatással kapcsolatos szakok nagyon népszerűek. Az egyetem informatikai, ökológiai és környezettudományi, természeti erőforrások hasznosítási, tájvédelmi és tájépítészeti, területrendezési és élettudományi (mezőgazdaság, élelmiszer- és erdőgazdálkodási) technológiák ágait is oktatja. A tanulmányi lehetőségek egy különleges szegmensét képviselik a trópusi mezőgazdaság és az edukációs szakok.

ETA

Egyesült Királyság

Az ETA számos Erasmus+ projektben részt vett koordinátorként és partnerként is, amelyekben megosztotta a projektmenedzsmenttel és az Erasmus+ projektekkel, valamint a szakképzés tervezésével és fejlesztésével, az e-tanulással, az értékeléssel és az oktatók képzésével kapcsolatos ismereteiket. Az ETA megbízható partner, amely gyakran vezeti az oktatók képzését, valamint a szakképzés megtervezését és fejlesztését. A projektek fenntarthatóságában is nagy múlttal rendelkezik, amit bizonyít, hogy a Perspectives 360 partnerek európai hálózatát vezeti a Leonardo Da Vinci Perspectives 360 projekt megvalósítását követően is, amely jelenleg jelentős szoftverfrissítés alatt áll. Az ETA tapasztalt a szakképzés vegyes, transznacionális és nemzetközi oktatásainak tervezésében és megvalósításában. A szervezet szakképzett oktatókból és szakképzés-értékelőkből/moderátorokból áll. Az alapcsapat tagjai Chartered Management Institute által kiadott értékelő és moderátor képesítésekkel rendelkeznek, és több mint 10 éve végeznek CMI képesítésen alapuló képzéseket. A többiek szakképzési oktatók és értékelők/moderátorok, akik közül sokan okleveles menedzserek, és mindannyian megtapasztalták az összetett, transznacionális projektekben való munkát. A csapatot adminisztrátorok és menedzserek támogatják.

TREBAG

Magyarország

A Trebag Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. egy magyar magánvállalkozás és living lab, amely a stakeholderek és a szakképzési szektor szereplőire tekintettel is hatalmas hálózattal rendelkezik helyi és regionális szinten. A Trebag Kft. 1989-ben alakult német-magyar vegyesvállalatként. 1994 óta a Trebag Kft.-t két magyar magán személy vezeti. A vállalkozás kiemelt szereplőként van jelen a szakképzés területén. Elsősorban a fiatalok és az üzleti szféra közötti kapcsolatokra összpontosít. Nagy tapasztalattal, know-how-val és kapcsolatokkal büszkélkedhet számos területen.

A Trebag 15 éves tapasztalattal rendelkezik az európai projektek és a transznacionális együttműködés terén, különös tekintettel az innovációra, a K+F-re és a képzésekre. A cég eddig mintegy 50 projektben vett részt az LLL-ben a KA4, a KA3, a Leonardo da Vinci és a Grundtvig programokban, valamint 5 projektben a 4. és 5. keretprogramokban. A Trebag Nagykovácsiban hozta létre és működteti az Innovációs Portát és a Wellbeing Living Lab-ot, amely tagja az Living Labs Európai Hálózatának (www.enoll.org), és együttműködik a helyi és regionális szervezetek kibővített hálózatával, beleértve az önkormányzatot, több iskolát, közösségi központokat, vállalatokat és szakképzési szolgáltatókat. 2017-ben Erasmus+ projekt kiválósági díjat nyert el a cég, valamint egy Leonardo projektet is díjaztak a magyar eFestivalon (2005). Továbbá 2006-ban a CEEBIT-en vették át a European Seal of Excellecy in Multimedia díjat, 2014-ben pedig a legjobb Európai projektek között emelték ki az OpenInn-t.

DEKAPLUS

Ciprus

A DEKAPLUS elsősorban a kkv-menedzsment és az első vonalbeli munkaerő kompetenciáinak és készségeinek fejlesztésére összpontosító szakképzési intézmény. A ciprusi vállalkozások 99,8 százalékát a kkv-k teszik ki, így a gazdaság szempontjából elengedhetetlen a fenntarthatóságuk. A szektor fejlődése érdekében a kormány ösztönzi és támogatja mind a foglalkoztatott, mind a munkanélküli munkaerő képzését. 2006-os alapítása óta a DEKAPLUS szakképzett és minősített képzési központ, és számtalan területen kínál rövid szakmai tanfolyamokat, illetve intenzív és esti kurzusokat is indít az igények kielégítése érdekében. Az üzleti fejlődés stratégiájának kulcsfontosságú része a kkv-k érdekeltjeivel létesített kapcsolatok. A DEKAPLUS üzleti kapcsolatokat ápol a kkv ágazat olyan szervezett csoportjaival, mint a Ciprusi Logisztikai Szövetség, a Ciprusi Turisztikai Vállalkozások Szövetsége, a Ciprusi Vegyipari és Gyógyszeripari Szövetség, a Ciprusi Építőipari Vállalkozók Egyesülete és még sokan mások. A kkv szervezett csoportjaihoz való közvetlen kapcsolódás lehetővé teszi a kkv-k igényeinek és kihívásainak pontos azonosítását, ezáltal a DEKAPLUS ki tudja alakítani a megfelelő szakoktatási stratégiát.

INNOVED

Görögország

Az INNOVED egy frissen alakult oktatási és tanácsadó szervezet Görögországban, amely a tudás és az innováció átadására összpontosít a tágabb értelemben vett oktatás, az egész életen át tartó tanulás és a képzés területein, vállalkozási és foglalkoztatási szempontok figyelembevételével; alternatív tanulási és képzési módszerek bevezetésével különféle modern technológiák alkalmazásával. Az InnovED fő küldetése a tudás, az oktatási gyakorlatok átadásának, a helyi közösség és a tágabb értelemben vett társadalom kulturális és gazdasági fejlődési lehetőségeinek propagálása. Küldetésének teljesítése érdekében az InnovED az innovatív szellem ösztönzése, támogatása és előmozdítása érdekében olyan aspektusokat helyez előtérbe, mint: az oktatás és képzés, a társadalmi befogadás és kultúrák közötti eszmecsere, innovatív módszertanok és gyakorlatok a vállalkozói gondolkodásmódban, a fogyatékosságok és a szerepvállalás, alternatív gyakorlatok az oktatás és képzés területein. Az InnovED a hátrányos helyzetű és a marginalizált csoportok társadalmi befogadására és az egyének általános szerepvállalására helyezi a hangsúlyt a különböző csoportok kifejezett igényeinek kielégítésére szolgáló innovatív és integrált oktatási megoldások biztosításával. Pontosabban: a szervezet az eltérő háttérrel rendelkező érdekeltek aktivizálására összpontosít olyan kezdeményezésekkel, amelyek által az emberek a jobb jövő (akár szakmailag, akár személyes szinten) irányába terelhetik életüket saját szerepvállalásukon keresztül. Az InnovED célja, hogy a kiválóságról és szakmai elkötelezettségéről legyen ismert. A szervezet arra fókuszál, hogy az együttműködést erősítse, az emberi erőforrást növelje, a meglévőt pedig fejlessze és megfelelően hasznosítsa, azon érdekelt feleket bevonja, akiknek támogatásra és útmutatásra van szükségük, valamint a végfelhasználók érdekeit szolgáló kezdeményezésekben való részvételt fokozza.

8D Games BV

Hollandia

Az 8D Games számos intézmény számára fejleszt eszközöket, például iskolák, kormány, kórházak és vállalatok részére is. Az 8D Games segít a különféle szervezetek számára azonosítani a célközönségük problémáit, és pontos fejlesztési célokat megfogalmazni. E célok elérése érdekében teljesértékű oktatójátékokat fejleszt vagy gamifikációt (például jutalmakat, felfedezést, eredményeket) alkalmaz, hogy megteremtsék a játékosoktól elvárt magatartást, tudást és hozzáállást.

A cég eddigi munkái közül kiemelhető az idősebbeknek szánt, a testmozgás szórakoztató jellegét promotáló szenzor alapú játék, egy szabadtéri játék gyerekeknek, amely arra ösztönzi őket, hogy társaikkal megvitassák a szegénység témáját, és egy online projekt a tinédzserek körében elterjedt „cyberbullying”-ről, vagyis számítógépes zaklatásról.

A csapat tapasztalt játékfejlesztőkből, művészekből és UX tervezőkből (felhasználói élmény-tervezőkből) áll. A következő területen rendelkeznek tapasztalattal:

– Oktatójáték az egészségügy, az oktatás szféráiban és az egészséges életmódról.

– Problémaelemzés (főleg technikai) megoldások felkutatásához és fejlesztéséhez.

– Technikai innováció, például: kiterjesztett valóság, infravörös szenzorok és jelnyelv érzékelése.

– Mobil és számítógépes játékok fejlesztése.

– Koncepciók és termékek vizualizálása.

– Kampányok digitális termékeinek fejlesztése.

– Tanácsadás gamifikációk és interaktív megoldások alkalmazásához.

YES

Olaszország

A Youth Europe Service egy 1999 januárjában alapított nonprofit egyesület, amely szociális és környezetvédelmi területen működik az alábbiak érdekében:

-a természet- és a környezetvédelmi intézkedések népszerűsítése,
-a fogyatékossággal élők és hátrányos helyzetűek integrálása,
-a történelmi, kulturális, művészeti örökségek megismerése és védelme,
-a társadalmi, kulturális, művészeti, oktatási és sporttevékenységeket az európai polgárság megvalósításáért,
-ifjúsági csereprogramok és képzések, önkéntes szolgálat, kulturális események szervezése,
-az új vállalkozások és munkalehetőségek fejlesztésének támogatása,
-a turizmus fejlesztésével és promóciójával kapcsolatos tevékenységek és kezdeményezések támogatása,
a békét, a testvériséget és a szolidaritást hirdető kampányok szervezése.

A YES-t bejegyezték az ún. Regional Register of the Associations nyilvántartásba, és tagja a következő nemzetközi hálózatoknak:

-Ifjúsági Európai Hálózat,
-Európai Ökoturizmus Hálózat,
-Europemobility (Európai Mobilitás) Hálózat.

Az ENLT – A helyi turisztika európai hálózata elnevezésű európai hálózat promótereként is tevékenykedik. 2008 novemberéig a C.T.S. (A tanulók turisztikai központja) hálózat részeként működött. Továbbá a Minisztertanács elnöksége Nemzeti Közszolgálati Szervezetként ismerte el.