The Project “Sustainable Agripreneurship”

Doelen

Dit project heeft als doel het het concurrentievermogen van de landbouwsector te vergroten, onder meer door jonge landbouwondernemers kennis te laten maken met duurzaam boeren.

Doelgroepen

Het project richt zich op mbo-opleidingen en docenten op het gebied van duurzaam ondernemerschap. In het bijzonder mensen en organisaties die geïnteresseerd zijn in nieuwe tools om landbouwondernemers te trainen.

Prioriteiten

De prioriteit ligt bij het bevorderen van de implementatie van innovatieve benaderingen en digitale technologieën die het leerproces ondersteunen.

Het consortium

Czech University of Life Sciences Prague (Tsjechië)

Czech University of Life Sciences Prague (CULS) is een toonaangevend onderwijs- en onderzoekscentrum dat zich richt op de agrarische sector, voeding, bosbouw, houtverwerking, milieu en ecologie, economie en management, informatica, plattelands- en regionale ontwikkeling.

Dekaplus Business Services (Cyprus)

DEKAPLUS is een organisatie voor beroepsonderwijs en – trainingen. De organisatie richt zich primair op de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van het MKB-management en eerstelijns personeel.

TREBAG (Hongarije)

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd is een Hongaars privébedrijf en living lab. Het bedrijf heeft een groot lokaal en regionaal netwerk tussen belanghebbenden en actoren in de MBO-sector.

Youth Europe Service (Italië)

Youth Europe Service is een non-profitorganisatie in de welzijns- en milieusector. De organisatie houdt zich bezig met het vergroten van het respect voor mens en omgeving en het bevorderen van de inclusiviteit voor mensen met een handicap.

Center for Education and Innovation (Greece)

INNOVED is a newly established educational and consulting organization in Greece which focuses on knowledge and innovation transfer in the broader fields of education, lifelong learning and training; …

Exponential Training & Assessment (Verenigd Koninkrijk)

ETA was partner en kartrekker in verschillende Erasmus + -projecten. Hierin deelden zij hun kennis en ervaringen op het gebied van projectmanagement, ontwerp en ontwikkeling van tools en trainingen binnen het MBO-onderwijs, e-learning, assessments en het ‘ trainen van trainers’.

8D Games BV (Nederland)

8D Games ontwikkelt tools voor verschillende instituten zoals scholen, overheid, ziekenhuizen en bedrijven. 8D Games helpt deze instellingen bij het identificeren van problemen die spelen bij de doelgroep en het formuleren van concrete verbeteringsdoelen.

INFORMATIE

Nieuws

Lidwoord

Transnationale projectbijeenkomsten

Nieuwsbrieven