CULS

Czech Republic

Czech University of Life Sciences Prague (CULS) is een toonaangevend onderwijs- en onderzoekscentrum dat zich richt op de agrarische sector, voeding, bosbouw, houtverwerking, milieu en ecologie, economie en management, informatica, plattelands- en regionale ontwikkeling in de Tsjechische Republiek. Het bestaat uit zes faculteiten (Agrobiology, Food & Natural Resources; Economics & Management; Engineering; Environmental Sciences; Forestry & Wood Sciences, Tropical AgriSciences) en één instituut (Education & Communication).

CULS biedt bachelor-, master- en doctoraatsopleidingen aan in verschillende gebieden van de bio-economie en aanverwante sectoren. Aan het CULS studeren ongeveer 18.000 studenten, waaronder ongeveer 3.000 internationale studenten uit meer dan 100 verschillende landen.

Studieprogramma’s richten zich op de hele agrovoedingsketen, bosbouw (incl. land- en bosbouw). Er is speciale aandacht voor berggebieden met hun waardeketens, maar ook vrijetijdsactiviteiten die verband houden met de natuur of plattelandsontwikkeling komen aan bod. Denk aan paardenfokkerij, hondenfokkerij of wildbeheer.

De onderwijsprogramma’s op het gebied van economie, management en cultuur zijn erg in trek. Daarnaast biedt de universiteit biedt ook onderwijs aan over informatiewetenschap, ecologie en milieustudies, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landschapsbescherming en landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en technologieën die worden gebruikt in de levenswetenschappen (landbouw, voedsel en bosbouw). Een bijzonder segment van het onderwijs wordt gevormd door opleidingen in de tropische landbouw en het onderwijs.

ETA

United Kingdom

ETA was partner en kartrekker in verschillende Erasmus + -projecten. Hierin deelden zij hun kennis en ervaringen op het gebied van projectmanagement, ontwerp en ontwikkeling van tools en trainingen binnen het MBO-onderwijs, e-learning, assessments en het ‘ trainen van trainers’.

ETA heeft de reputatie een betrouwbare en effectieve partner te zijn. De organisatie neemt vaak het voortouw bij activiteiten, zoals het trainen van de trainer en het ontwerp en de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleidingen. Daarnaast heeft ETA veel ervaring in het borgen en voortzetten van projecten op de lange termijn. Zo leidt het nog steeds een Europees netwerk van ‘ Perspectives 360-partners’ sinds de oplevering van het Leonardo Da Vinci-project ‘Perspectives 360’, dat momenteel een grote software-upgrade ondergaat.

ETA heeft ervaring met het ontwerpen en leveren van gemengde transnationale en internationale programma’s voor beroepsonderwijs en trainingen. Het draagt het keurmerk ‘Chartered Management Institute Approved Center’, inclusief een assessmentcentrum voor de prestigieuze Chartered Manager van het Instituut.

Het ETA-team bestaat uit gekwalificeerde trainers en mbo-assessoren, zowel in dienst als geassocieerde teamleden. De kernteamleden zijn in het bezit van Chartered Management Institute-kwalificaties en leveren al meer dan 10 jaar CMI-kwalificatieprogramma’s. De meeste andere mbo-trainers en assessoren / moderatoren zijn eveneens Chartered Managers en hebben stuk voor stuk ervaring met het werken in complexe, transnationale projecten. Het team wordt ondersteund door beheerders en managers.

TREBAG

Hungary

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd is een Hongaars privébedrijf en living lab. Het bedrijf heeft een groot lokaal en regionaal netwerk tussen belanghebbenden en actoren in de MBO-sector.

Het bedrijf werd in 1989 opgericht als een Duits-Hongaarse onderneming. Sinds 1994 zijn de eigenaren van TREBAG Ltd Hongaarse particulieren. TREBAG is een belangrijke speler op het gebied van beroepsonderwijs en richt zich met name op de verbinding tussen jongeren en het bedrijfsleven. Het bedrijf brengt veel ervaring, knowhow en contacten op verschillende gebieden naar het project.

TREBAG heeft ruim 15 jaar ervaring met Europese projecten en transnationale samenwerking, in het bijzonder op het gebied van innovatie, R&D en opleiding. Het bedrijf heeft deelgenomen aan ongeveer 50 projecten op het gebied van LLL in KA4-, KA3-, Leonardo da Vinci- en Grundtvig-programma’s. Daarnaast nam TREBAG deel aan 5 projecten in de 4e-5e Framework Programmes.

TREBAG staat aan het roer van de Innovation Lodge en het Wellbeing Living Lab in Nagykovacsi, onderdeel van het European Network of Living Labs (www.enoll.org). Deze labs werken samen met een uitgebreid netwerk van lokale en regionale organisaties, waaronder de gemeente, verschillende scholen , gemeenschapscentra, bedrijven en aanbieders van beroepsonderwijs en trainingen.

In 2017 promootte TREBAG een Erasmus + -project dat een Award for Excellence ontving. Daarnaast was het bedrijf betrokken bij een Leonardo-project dat werd geprezen op het eFestival in Hongarije (2005). Ook won TREBAG de ‘European Seal of Excellence in Multimedia’ -prijs op de CEEBIT in 2006. In 2014 werd hun OpenInn-project als een van de beste Europese projecten geselecteerd.

DEKAPLUS

Cyprus

DEKAPLUS is een beroepsonderwijs- en opleidingsorganisatie die zich primair richt op de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van het MKB-management en eerstelijns personeel. Het MKB op Cyprus is goed voor 99,8% van het totale aantal ondernemingen, waardoor de duurzaamheid van deze groep enorm belangrijk is voor de economie. Om verbeteringen in deze sector te realiseren, stimuleert en subsidieert de overheid opleidingen voor zowel werkenden als werklozen.

Sinds de start in 2006 is DEKAPLUS is een gekwalificeerd en gecertificeerd opleidingscentrum dat korte beroepsopleidingen op verschillende gebieden verzorgt. DEKAPLUS biedt ook intensieve cursussen en nachtcursussen aan om aan alle vraag te voldoen. De organisatie staat dichtbij verschillende MKB-belanghebbenden. Dit is een belangrijk onderdeel van de strategie voor bedrijfsontwikkeling. DEKAPLUS heeft bovendien zakelijke relaties met sectoraal georganiseerde MKB-groepen, zoals de Cyprus Logistics Association, de Cyprus Association of Tourism Enterprises, de Cyprus Chemical & Pharmaceuticals Industries Association, Cyprus Building Contractors Association en nog veel meer.

Deze directe toegang tot sector-specifieke groepen maakt het mogelijk de behoeften en de uitdagingen van het MKB nauwkeurig te identificeren. Dit zorgt ervoor dat DEKAPLUS de juiste strategie voor het beroepsonderwijs kan vormen.

INNOVED

Greece

INNOVED is een onlangs opgerichte onderwijs- en adviesorganisatie in Griekenland. De organisatie richt zich op kennis- en innovatieoverdracht in de brede gebieden: onderwijs, levenslang leren en opleiding, ondernemerschap, werkgelegenheid en niet-formele leermethoden die gebruikmaken van moderne technologieën. De belangrijkste missie van INNOVED is de bevordering van kennis, onderwijspraktijken en kansen voor de culturele en economische ontwikkeling van de lokale gemeenschap en de samenleving in het algemeen.

Om haar missie te vervullen, streeft INNOVED ernaar om de innovatieve geest op verschillende gebieden aan te moedigen, ondersteunen en promoten. Zoals: – Onderwijs en opleiding – Sociale inclusie en interculturele dialoog – Innovatieve methodologieën en praktijken rond de ondernemersgeest – Handicap en empowerment – Niet-formele praktijken bij het verstrekken van onderwijs en opleiding.

InnovED legt de nadruk op de sociale inclusie van kansarme en gemarginaliseerde groepen en de algehele empowerment van individuen. Dit doet de organisatie door het aanbieden van innovatieve en geïntegreerde onderwijsoplossingen die zijn toegesneden op de expliciete behoeften van de verschillende groepen. Meer in het bijzonder richt de organisatie zich op het activeren van mensen met verschillende achtergronden om deel te nemen aan initiatieven die hen zelfredzamer maken en een betere toekomst geven (professioneel of persoonlijk).

InnovED streeft ernaar bekend te staan ​​om zijn toewijding en professionele uitmuntendheid. Hun zwaartepunt is het versterken van samenwerkingsverbanden, het vergroten van menselijk kapitaal, het upgraden en gebruiken van het bestaande menselijke kapitaal, het aantrekken van partijen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben, evenals het structureren en vergroten van de deelname aan initiatieven in het belang van de eindgebruikers.

8D Games BV

Netherlands

8D Games ontwikkelt games en tools voor verschillende organisaties, zoals scholen, (semi)-publieke organisaties, ziekenhuizen en bedrijven. Het bedrijf helpt deze instellingen bij het identificeren van problemen die spelen onder de doelgroep en het formuleren van concrete verbeteringsdoelen. Om deze doelen te bereiken ontwikkelt 8D Games serious games en gamifications. Met de games en gamifications wordt bij de speler een gedragsverandering bereikt of bepaalde kennis overgedragen.

Enkele voorbeelden:
– een spel met sensoren voor ouderen om sporten leuker te maken
– een buitenspel voor kinderen dat hen motiveert om met leeftijdsgenoten over armoede te praten
– een app die tieners bewuster maakt van de gevolgen van (cyber)pesten

8D Games bestaat uit een ervaren team van game-ontwikkelaars, designers, artists, programmeurs en marketeers. Er is concrete ervaring met:

– Gameontwikkeling voor de zorg, het onderwijs en de welzijnssector
– Probleemanalyses om (veelal technische) oplossingen te vinden en uit te werken
– Technische innovaties, zoals Augmented Reality, Infrarood sensoren en gebarentaaldetectie
– Ontwikkeling van games voor mobiele apparaten en desktop computers
– Visualisatie van concepten en producten
– Ontwikkeling van digitale producten voor marketingcampagnes
– Consultancy voor het implementeren van gamificaties en interactieve oplossingen

YES

Italy

Youth Europe Service (opgericht in januari 1999) is een vereniging zonder winstoogmerk die zich op sociaal en milieugebied bezighoudt met:

-Acties die mensen stimuleren om de natuur en het milieu te respecteren
-Meer inclusie bevorderen voor mensen met minder kansen en mensen met een handicap
-Bevorderen van kennis en bescherming van het historisch, cultureel en artistiek patrimonium -Sociale, culturele, artistieke, educatieve en sportieve activiteiten ontwikkelen om een ​​Europees burgerschap te creëren
-Uitwisselingen en trainingen voor jongeren, vrijwilligerswerk, organisatie van culturele evenementen tot stand brengen -Help de ontwikkeling van nieuwe ondernemers en vacatures -Activiteiten en initiatieven op het gebied van ontwikkeling en promotie van toerisme promoten -Campagnes organiseren voor vrede, broederschap en solidariteit

YES is geregistreerd in het regionale register van de verenigingen en is lid van de volgende internationale netwerken:
-Het Europese Jeugdnetwerk
-Europees netwerk voor ecotoerisme
-Europemobiliteitsnetwerk.

Het is de promotor van het Europese netwerk ENLT – EUROPEAN NETWORK OF LOCAL TOURISM. Het maakte ook (tot november 2008) deel uit van het netwerk C.T.S. (CENTRUM VAN TOERISME VOOR STUDENTEN) en wordt door het Voorzitterschap van de Ministerraad erkend als Organisatie van Nationale Ambtenarenzaken.